söndag 23 januari 2011

OLLE TORGES UTREDNING VISAR ATT LÄKARNA ÄR OSKYLDIGA

Olle Torge är en f.d. kriminalkommissarie som i många års tid intresserat sig för da Costafallet och på ideell basis drivit en egen utredning. Efter att speciellt ha undersökt vittnesmålen om när da Costa senast sågs i livet och efter att tålmodigt ha lagt pussel med dem hittar han plötsligt en pusselbit som övriga utredare missat och som hade kunnat och fortfarande kan leda till gåtans lösning.

Men låt mig liksom Torge själv först citera Anders Helins förhör med Thomas Allgén. Helin säger:

- Om någon hade sett Catrine da Costa den 10:e (juni 1984), då hade du inte suttit här Thomas Allgén, då hade du fortfarande gått i din vita rock och dina vita skor, men jag tror du kommer att få problem med det i framtiden med det ställningstagande du har. För misstanken kommer alltid att finnas emot dig, Thomas, det ska du veta om. För ingen tror på dig längre och allra minst ditt eget barn. I den situationen sitter du idag, kryper bakom varenda fråga med samma samma samma svar, oavsett vem som ställer frågan till dig och vad art av fråga i det här ärendet som vi ställer till dig så är det samma svar; ”jag vet inte, jag kan inte svara, jag kan inte förklara.” Det stärker misstanken ännu mera.

Det svaret stärkte Helins misstankar. Det föll honom inte in att det kunde vara det enda adekvata svaret från en som var oskyldigt anklagad och aldrig haft med da Costa att göra!

Olle Torge skriver: Förhörsledaren Per-Åke Larsson och chefsåklagare Anders Helin hade konstaterat att utredningen visat att Thomas Allgén, hans dotter Karin och läkaren H. samtidigt tillsammans tidsmässigt omöjligen kunnat delta i något brott mot Catrine da Costa den 10:e, 11:e, 12:e, 13:e, 14:e, 15:e, 16:e, 17:e, 18:e, 19:e, 20:e juni eller någon dag efter dessa 1984.

När rättegången börjat visade det sig att utredarna missat ett förhör. En Arkitekt A hade lämnat en detaljerad redogörelse som visade att Catrine da Costa levde den 10:e juni 1984. Detta förhör hade ”fallit mellan stolarna”. Det hade hållits långt över etthundra förhör vilket ledde till att ingen enskild utredare, eller chefsåklagare Anders Helin, hade förmått att greppa all information som framkommit.

Nu var chefsåklagare Anders Helin tvungen att begära de båda läkarna skulle släppas fria eller att göra något som utredningsmässigt var omöjligt: att pressa in tiden för brottet någon gång efter den 10:e juni 1984.

Chefsåklagare Anders Helin valde att ändra datum för brottet från den 9:e juni till den 11:e juni 1984.

Här lämnar jag Helin och hans sorgliga hantering för att följa Olle Torges resonemang när han försöker fastställa tidpunkten för när da Costa senast såg i livet och vilka som fanns runt henne då.

Här hittar vi vittnesmålet från Ragnar Lindgren som säger att han fått två telefonsamtal från da Costa efter den 10:e juni. Han är säker på tidsangivelsen för att den 10:e var hans födelsedag. Han säger att Catrine ville hyra en stuga av honom. Torge anser att Lindgren är mycket trovärdig då hans uppgifter får styrka av ett annat vittne, Tor Åberg, som berättat att han den 4 juni 1984 var hos Socialtjänsten tillsammans med Catrine och hörde henne säga till sin socialsekreterare att hon skulle ringa Ragnar Lindgren och fråga om hon fick hyra en stuga av honom.

Uppgiften skulle ha stärkts ytterligare om socialsekreteraren hörts om detta.

Torge skriver vidare: (kortat)

Under förhör den 28 augusti 1984 berättar Tor Åberg att han träffat en kvinna som heter Kristin som sagt att Catrine hade stuckit med en kille som nyligen kommit ut från fängelset och att Catrine har det bra där hon är. Torge anser att förundersökningen visar att Tor Åberg mötte och fick informationen av Kristin den 17 juni 1984.

I en skrivelse till Västerortspolisen säger en vän till da Costa, Jan Ericson, att han mött henne på Gamla Brogatan den 15:e juni. Hon skulle då varit i sällskap med en svensk medelålders man som hade mörkt halvlångt hår och som var huvudet högre än Ericson. Mannen var narkoman.

I en intervju av journalisten Patrik Nyberg ger Ericson som förklaring till varför han inte hört av sig till polisen förrän 2007 att han precis som alla andra läste i tidningarna att man hittat Catrines styckade kropp.

-”Tidningarna skrev att polisen gripit en obducent för mordet på Catrine och att obducenten också anhållits. Jag blev ju glad över att polisen hittat mördaren. En tid senare så läser jag i tidningarna att en läkare som kallades allmänläkaren gripits för att han varit med och mördat Catrine. Och när de båda läkarna döms för att ha styckat Catrine så var ju saken klar. Jag tyckte att allt som hänt var otäckt så jag försökte att gå vidare och glömma.

Tiden gick och en kamrat berättade att det skrivits en bok om Catrine. Jag köpte boken och läste den, en tjock bok. När jag läst boken förstod jag att jag varit den siste som såg Catrine i livet. Jag förstod också att Catrine inte kunde ha mördats den 11 juni 1984 eftersom jag träffade henne vid 19.00-tiden den 15 juni 1984. Jag kontaktade polisen som kom och förhörde mig om när jag träffade Catrine.”

Torge: Den före detta polismannen har intervjuats av journalisten Patrik Nyberg. Han säger att han känt Jan Ericson i över 30 år och att Jan är en mycket trovärdig person.

Vidare i Torges sammanställning, kortat: (jag har bland annat tagit bort några förhör som visar att Catrine var i livet 12 – 13:e juni).

Förhör med Saba Selaissie

Saba Selaissie säger att hon träffat Catrine och en man som Saba känner igen som en äldre man som Catrine bott med i Småland. Catrine bar på en mycket stor radiobandspelare.

De skulle träffas senare på kvällen då Catrine skulle bo hos Saba. Catrine kom inte.

Cirka en vecka senare möter Saba Catrine i Kungsträdgården omkring 17.00-18.00.

Förhör med Tor Åberg visar att Catrine träffade Saba den 8:e juni 1984.

Med utgångsläget den 8:e juni 1984 så träffade Saba Catrine runt den 15 juni 1984.

Torge anser att den man som Catrine stuckit med och som nyligen kommit ut från fängelset med stor sannolikhet är den man som Jan Ericsson säger sig ha sett Catrine tillsammans med på Gamla Brogatan i Vasastan strax före klockan 19.00 den 15 juni 1984.

Mannen är enligt Jan Ericson huvudet längre än Ericson som är ca 170 centimeter lång.

Att mannen inte hört av sig till polisen väcker misstanken att han vet något om Catrines död.

När Olle Torge skrivit detta tar han itu med förundersökningen EN GÅNG TILL. Och som han själv uttrycker det ramlar polletten ner. Plötsligt ser han att Saba Selaissies och Tor Åbergs vittnesmål om mötet med Catrine i Kungsträdgården den 8:e juni går isär på en väsentlig punkt. Båda minns Catrines ovanligt stora radio. Men Åberg minns dessutom att Catrine hade väntat på två vänner som hon skulle få bo hos och att Saba kom tillsammans med ”en väldigt lång, stor karl”.. Den långe mannen bad Åberg att hjälpa Catrine till Centralstationen med sin stora radio. (Tor Åberg hade bil.) Saba kommer från samma möte ihåg Tor Åberg men påpekar att hon var ”ensam vid detta tillfälle.” Torge inser att Saba med stor sannolikhet ljuger - ”mörkar” att mannen var med. Enligt Saba kom Catrine aldrig hem till henne kvällen den åttonde men de sågs igen i Kungsträdgården en vecka senare.

Torge igen: (kortat) I förhöret som hölls med Saba den 22 augusti pratar Saba ner Catrine. Saba säger att flickorna i stan i centrumområdet inte var särskilt förvånade över vad som hänt Catrine. ”Catrine gick in i bil till vem som helst.”

Saba säger att hon haft sällskap med N.N. som också känner Catrine men att Saba inte har någon känsla för att han varit med vid något av de möten som Saba haft med Catrine.

Saba gör allt i förhören för att inte nämna och att hålla identiteten hemlig på den man som hon var tillsammans med då hon mötte Catrine och Tor Åberg den 8 juni 1984.

Den man som Jan Ericson mötte tillsammans med Catrine strax före klockan 19 den 15 juni 1984 var med stor sannolikhet den man Saba bor tillsammans med och som Catrine ska få bo hos. Det är c:a 50 minuter mellan mötet Saba och Catrine och mötet mellan Jan Ericson och Catrine. Catrine säger till Ericson att hon skall vidare till Centralstationen för ett ärende. Hon skulle troligen hämta de saker som hon förvarade där och som hon och Tor Åberg lämnade på förvaringen på Centralstationen den 8 juni 1984. (Bland annat den stora radion).

Den man som Saba sällskapade med var med när Saba träffade Catrine i Kungsträdgården mellan klockan 17.00 - 18.00 den 15:e juni 1984.

Det har inte förflutit mycket tid mellan mötet i Kungsträdgården och mötet med Jan Ericson på Gamla Brogatan strax före 19.00.

Catrine hade inte flyttat hem till Saba den 8:e juni 1984 som avtalat, men nu skulle hon flytta dit. Det var mycket som skulle hämtas på Centralstationen och mannen hade följt med för att bära och under vägen till Centralstationen så mötte de Catrines mycket gode vän Jan Ericson.

Det är mycket sannolikt att något händer Catrine hos Saba. Mannen som sällskapar med Saba styckar Catrine da Costas kropp för att kunna transportera bort den.

Olle Torge säger också att anledningen till att Tor Åberg vid mötet den 8:e juni inte känner igen mannen, trots att Åberg mycket väl känner Saba, med stor sannolikhet beror på att mannen suttit i fängelse och att Åberg därför inte träffat honom tidigare.

Torge: Om han nyligen muckat, är runt 2 meter lång och bodde med Saba så är N.N. (reservation för stavningen) med stor sannolikhet den som styckade Catrine da Costa.

Han har säkerligen inget körkort utan fick sköta transporten utan hjälp av bil, men han är stark och han kan bära säckarna i en vanlig bag och slänga dem utan problem. Eftersom det ligger en handduk utanför en av säckarna tyder detta på att allt kan ha burits dit i en större bag och stjälpts ut på platsen för dumpningarna. Det är ju dumpat på två ställen. Om man har bil, varför köra två gånger?

Torge avslutar sin utredning med förslag till åtgärder och med orden:

Preskription har inträtt i förundersökningen vilket betyder att ingen nu kan dömas för brott, men detta hindrar inte att ovan sagda görs och oskyldigt anklagade får upprättelse.

Jag, Marianne, har kortat och flyttat om lite i Olle Torges utredning. För den som vill läsa utredningen i original, kontakta Olle.torge@tele2.se


/Marianne