söndag 23 januari 2011

TÄNK OM...

”Tänk om” kan betonas på två sätt: Tänk OM... (tänk på ett nytt sätt) och TÄNK om... (ponera). Båda förhållningssätten är viktiga inte bara i ett kreativt arbete utan också t.ex. i en polisutredning. Olle Torge har både tänkt om (tänkt på ett nytt sätt) och vågat sig på en mycket kvalificerad spekulation baserad på ett noggrant och envist studium av förundersökningsmaterialet. Det är beundransvärt i ett fall där så många så länge suttit fast i förutfattade meningar. Så TÄNK om (ponera att) Olle Torge har rätt!

TÄNK OM Catrine da Costa dog av en ”banal” överdos tillsammans med en annan narkoman som fick panik och styckade hennes kropp.

TÄNK OM Saba Selaissie antingen var med då detta hände eller fick veta det senare, ville skydda mannen och därför mörkade att han varit med vid mötet i Kungsträdgården.

TÄNK OM någon 1984 jämfört förhören mellan Tor Åberg och Saba Selaissie och dragit samma slutsats som Olle Torge idag: en av dem ljuger! Saba kan ha ett motiv till det, Tor Åberg knappast.

TÄNK OM detta hade kommit fram 1984! Då skulle inte läkarnas och deras anhörigas liv förstörts, och media och Hanna Olsson och kvinnorörelsen skulle ha struntat fullständigt i Catrine da Costa. Hon skulle aldrig ha blivit en ikon. Ett fall av överdos (eller t.o.m. mord eller dråp i narkomankretsar) är tragiskt för den dödas vänner och familj men rör inte feministerna i ryggen. Det ”läckra” för dem med fantasierna runt da Costa var att en vacker, ung prostituerad skulle ha mördats och skändats av två perversa läkare: monster ur patriarkatet och överklassen!

TÄNK OM de som förföljde Teet Härm och Thomas Allgén vågat tänka om! Vågar de göra det nu? (De som inte hör till ”återtågets hjältar”...) Jag tvivlar. Det har länge stått klart för många att läkarna är totalt oskyldiga men varken Staten som nekat dem skadestånd eller domstolsväsendet som vägrat dem resning eller de enskilda förföljarna ur media, kulturelit, feminism och politikerkretsar har visat prov på någon form av civilkurage.

Men TÄNK OM någon med kunskap och kurage ville följa Olle Torges förslag till åtgärder:

  1. att få fram hela identiteten på Kristin för att genom henne få veta namnet på mannen som nyligen muckat från fängelse.

  2. att från Kriminalvården få veta vilka män med narkotikaproblematik som frigivits från Kriminalvårdsanstalt tiden 1 mars till 15 juni 1984.

  3. att ta fram full identitet och signalement på Claes Börjer.

TÄNK OM mysteriet runt da Costas död sent omsider klarades upp. Saba Selaissie dog 2008, men vänner eller anhöriga kan veta mycket och nu vara villiga att berätta, säger Olle Torge.

TÄNK OM Teet Härm och Thomas Allgén äntligen kunde få den upprättelse de så väl förtjänar!''

Marianne