onsdag 17 mars 2010

THOMAS QUICK - RÄTTSVÄSENDETS HAVERIDAGENS NYHETER idag:

”Material som kunde fria Quick gömdes av polisen”

SVT-journalist: Hemlighållet material visar att vittnesmål under mordrättegångarna mot Thomas Quick saknar verklighetsanknytning. Polis och åklagare har undanhållit mängder av utredningsmaterial som bevisar att Thomas Quick ljög när han erkände ett stort antal mord under 90-talet. I polishuset i Sundsvall förvarades till helt nyligen tretton pärmar med handlingar, bland annat fjorton viktiga förhör med Quicks syskon. Materialet visar entydigt och övertygande att seriemördaren Thomas Quick är en konstruktion byggd på fantasierna hos en drogad psykpatient. Det systematiska fusket är så grovt att Riksåklagaren omedelbart borde öppna förundersökningar för samtliga åtta mord som Quick är dömd för, skriver journalisten Hannes Råstam.

http://www.dn.se/debatt/material-som-kunde-fria-quick-gomdes-av-polisen-1.1062526

Bilden av Hannes Råstam och Sture Bergwall är lånad från http://thomasquick.wordpress.com/  Tack.

Hannes Råstams avslöjanden på DN Debatt gör mig för tillfället mållös.

Quickfallet är det svenska rättsväsendets haveri. 

Quickfallet är också ett haveri för svensk psykiatri och psykoterapi till dess de ansvariga för vården av Sture Bergwall och deras kollegor ute i landet tar ställning till vad denne patient utsattes för. 

Jag bloggade i helgen om Philip Zimbardo och hans Stanford Prison Experiement: "Att människor gör fel och att institutioner också kan göra fel, det vet vi. Men det är när felen uppdagas som ledare, gärningsmän och samhället i stort sätts på prov. Mörkläggning eller sanningskommission? En rättvis rättegång ÄR en sanningskommission. Men det anser inte åklagare nu för tiden."  

Zimbardo har forskat om hur människor - både de som har makt och de som är maktlösa - kan förändras i extrema miljöer. "När vi befinner oss i lägen där andra bestämmer", säger Zimbardo, "som i det militära, i fängelser, i vissa skolor, i en del familjer – då kan vi förändras, förvandlas av själva situationen." En sluten rättspsykiatrisk klinik, som i Säter, är en miljö där andra bestämmer. Om insyn och kontroll utifrån då är otillräcklig, kan miljön glida åt det "extrema". Både personal och intagna patienter riskerar att påverkas negativt mot beteenden de inte själva önskat, Lucifereffekten sätter in. I tvångsvård är det givetvis personalen - inte patienterna - som bär hela ansvaret i sådana förfallsprocesser.

Jag vill belysa hur många åklagares syn på sitt uppdrag skevar. De gör en systemavgränsning, som om rättegången och deras ansvar bara gällde vad som utspelar sig i rättssalen. Domstolars ämbetsmän verkar ha otillräcklig kunskap om följderna av att åklagaren vunnit eller förlorat ett mål där sanningen inte uppdagades. Vi läkare och psykoterapeuter behöver återkoppla den informationen till domstolens ämbetsmän. De behöver för samhällets bästa förstå vilka långa och destruktiva kedjereaktioner som uppstår efter ofullständiga eller felaktiga rättegångar. Jag kan berätta om draksådd i domarnas spår när det gäller Quickfallet, da Costafallet och Knutbyfallet. Hur människor lider, ängslas, kan känna av hot, ha samvetsnöd. De åsamkas en existentiell osäkerhet som kan fortplantas i flera led bland anhöriga och närstående. 

Till jurudik & psykologi, till rättvisa och terapimyter - ska jag återkomma. Snart. Till dess upprepar jag - uppropar jag! - med anledning av Hannes Råstams starka artikel bitar från mitt inlägg den 1 mars (RÄTTSVÄSENDE & RÄTTSREVISIONSVERK):

Svenskt rättsväsende har tappat ena vågskålen. Rättsmakten behöver som all annan makt kontinuerlig insyn och kompetent kontroll:

Domstolens makt är sig själv nog. Rättsväsendet rannsakar sig självt och har kommit fram till ett kontinuerligt frikännande och självberöm - trots pågående rättskatastrofer som Quickfallen och da Costafallet. Den här obalansen ska inte skyllas på karaktärsfel hos personal inom rättsväsendet. Obalansen har uppstått för att rättsväsendet blivit en egen makt i samhället. Det saknas en kontrollerande instans. Rättvisegudinnan har tappat ena vågskålen. [...] 

Hannes Råstam:

-  Det jag tycker är det mest skrämmande är att exempelvis media får en så stor makt för rättsskipningen. För utan min medverkan – och då utan att på något sätt överdriva min betydelse.... Att SVT bevakar ett fall som detta, är närmast en förutsättning för att det ska gå att få resning. (SVT Gomorron Sverige 2009-12-19) I radioprogrammet Medierna sa Hannes Råstam nyligen:

- Naturligtvis är detta raka motsatsen till rättssäkerhet. Bara tanken att journalister ska ha ett avgörande inflytande över en så allvarlig sak som felaktigt dömda är ju något fruktansvärt! Jag tycker själv att det är stötande att jag har kunnat ha det stora inflytande över flera rättsfall, som har skett. Väldigt oroande! [...]

För vårt sociala kapital, människornas tillit till varandra och samhällets institutioner, kan ett Rättsrevisionsverk vara lika viktigt som Riksrevisionsverket.  Båda dessa myndigheter ska, som Inga-Britt Ahlenius påtalat, vara direkt underställda riksdagen. Folkets makt ska balansera myndigheternas och överhetens.

/Rigmor

http://www.dn.se/debatt/material-som-kunde-fria-quick-gomdes-av-polisen-1.1062526 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/gomda-uppgifter-kunde-friat-quick_4434751.svd

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1920308/gomda-uppgifter-kunde-friat-quick

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6790889.ab

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.333119-quick-begar-resning-for-flickmord

http://sydsvenskan.se/sverige/article638608/Gomda-uppgifter-kunde-friat-Quick.html

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ny-resningsansokan-for-quick-inom-kort_4438317.svd#tw_link_widget