onsdag 2 december 2009

DRAMATIK I RÄTTEN!

Rigmor,

Enligt dem som begriper sig på juridik missade du århundradets sensation i rätten i eftermiddag. Själv fattade jag knappt vad som hände, och flera andra som inte var jurister såg lika frågande ut som jag. Men ungefär så här:

Under eftermiddagen framkastade en av domarna (mannen till höger om huvuddomaren) att utlåtandena från Jovan Rajs, Frank Lindblad och Maria Erixon INTE skulle vara myndighetsutövning för att de här personerna inte är några myndigheter och att de fel som begåtts av dem därför inte är Statens ansvar. 

Gunnarsson svarade kort: Vi accepterar att det är myndighetsutövning.

Samme domare menade sedan att förhör med Thomas Allgéns hustru väl inte kunde vara myndighetsutövning.

Gunnarsson: "Jag har svårt att vidhålla den ståndpunkten." 

Han sa att begreppet myndighetsutövning utgör om inte en gråzon så i alla fall något diffust. 

- "Vi kan ha en tolerant syn på det hela."

Advokaterna säger att de vill kalla en rad nya vittnen, t.ex. Leif GW Persson och f.d. kriminalinspektör Olle Torge. Leif GW skulle höras om ifall det är fel eller ej att underlåta utredning av andra tänkbara gärningsmän. Advokaterna vill också kalla riksåklagaren, advokat Bengt H Nilsson och professorn i processrätt Anders Hedström.

Gunnarsson hade under morgonen flera gånger hävdat att det eller det i advokaternas sakframställning om fel som begåtts av Staten inte var några  fel för att det fanns "andra omständigheter". Nu frågar advokaterna punkt för punkt VILKA andra omständigheter det handlade om. Och Gunnarsson svarar:

- Ja, säg det...  

- Kan jag inte svara på. 

- Jag vet inte.

Domaren begär paus.

Efter pausen tar Gunnarsson tillbaka mer än hälften av sin sakframställning. 

Om jag har förstått det rätt så får inte Gunnarsson komma dragande med invändningar NU. De skulle gjorts före huvudförhandlingen. Läkarnas ombud har tydligen påtalat detta men inte fått något svar. Risken var då, tror jag, att hela eländet skulle behöva tas om, och man vill inte stå där med ett nytt fiasko - nya FEL begångna i rätten. Man vill heller inte tvingas kalla alla dessa nya vittnen. Gunnarsson sa alltså i princip i morse: Staten har inte gjort fel. Men nu tar han tillbaka det mesta. Vilket väl måste innebära ett erkännande av att staten gjort en avsevärd mängd fel?

Och så vänder sig domaren till advokaten och frågar:

- Men hur ska vi då skriva domen? Vad ska då våra resonemang grunda sig på?

Och advokaten svarar:

- På att det begåtts fel. För oss räcker det att visa felen.

Den kvinnliga domaren (som sitter till vänster om huvuddomaren) fyller i:

- Då måste vi acceptera det.

Domaren avslutar snabbt dagens förhandling, och folk tumlar ut. Jag hör en jurist säga: en sådan här sak kanske man får vara med om EN gång under sitt juristliv.


/ Marianne